Peko-GDS

Ceník odvozu odpadu

Ceník přistavení a odvoz kontejnerů, likvidace odpadu a suti

ceny platné od  01.02.2023

Paušální cena obsahuje přistavení, pronájem a odvoz kontejneru i poplatek za likvidaci odpadu.

objem kont., užit. hmotnost:                  druh odpadu:                       paušální cena:

kontejner  3m3  –  max 4t                       stavební suť                           2.750,-Kč  +21% DPH

kontejner  3m3  –  max 4t                       výkopová zemina               2.450,-Kč  +21% DPH

kontejner  3m3  –  max 4t                       netříděný  odpad*               3.850,-Kč  +21% DPH

kontejner  6m3  –  max 8t                        stavební suť                          4.950,-Kč  +21% DPH

kontejner  6m3  –  max 8t                        výkopová zemina               4.150,-Kč  +21% DPH

kontejner  6m3  –  max 4t                       netříděný  odpad*               4.650,-Kč  +21% DPH

kontejner  9m3  –  max 4t                       netříděný  odpad*               5.450,-Kč  +21% DPH

kontejner  12m3  –  max 4t                     netříděný  odpad*             6.250,-Kč  +21% DPH

kontejner  22m3  –  max 4t                     netříděný odpad*                11.900,-Kč  +21% DPH

cena za     1m3                                               asfaltová lepenka                  3.900,-Kč  +21% DPH

 
likvidace nebezpečných odpadů, kapalin a kalů    –   smluvní ceny  
*netříděný odpad – rozumí se objemný stavební nebo komunální odpad bez příměsí suti nebo zeminy. V případě většího podílu suti nebo zeminy v kontejneru na netříděný odpad než 10% jsme nuceni účtovat paušální poplatek 990,-Kč za dodatečné vytřídění odpadu. Platí i opačně, v případě příměsi směsných odpadů ve stavební suti nebo v zemině.

paušální cena  již obsahuje všechny náklady,  na dopravu,  skládkovné  apod.

V případě většího počtu objednaných kontejnerů na stejném místě poskytujeme výrazné slevy 

 

Dispečink: 608 706 297 nebo 241 910 223

4