Peko-GDS

Inženýrské sítě

Společnost PEKO-GDS s.r.o. realizuje nové inženýrské sítě, rekonstrukce a přeložky stávajících inženýrských sítí a to včetně všech administrativních úkonů, jako je vyřízení výkopových povolení, dopravně – bezpečnostních opatření, obstarání souhlasu správců ostatních dotčených sítí atd. Výkopové práce provádíme strojně i ručně. Samozřejmostí je provedení všech předepsaných zkoušek těsnosti, revizí, hutnících zkoušek apod.