Peko-GDS

Rekonstrukce

Společnost PEKO-GDS s.r.o. provádí rekonstrukce průmyslových, obchodních a administrativních objektů, ale i rodinných domů a bytů. Provádíme i náročné rekonstrukce historických objektů, mnohdy v těsné spolupráci s orgány památkové péče a restaurátory. Snažíme se o maximálně citlivý přístup a ochranu původních prvků, které mají být zachovány. Práce na rekonstrukcích bývají o dost složitější a náročnější než stavba na „zelené louce“. Je nutná pružná součinnost všech zúčastněných – projektanta, investora a prováděcí firmy, velmi často se stává, že chybí původní dokumentace, je nutný stavební průzkum, sanační práce, statická opatření apod. Rekonstrukce často provádíme „za provozu“.